Νέα έκδοση του grEPP registrar module

Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση του .grEPP registrar module 1.45 η οποία περιέχει βελτίωση της διαχείρισης των στοιχείων του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

5η Δεκ 2012
Νέα έκδοση του PiraeusBank Redirection Gateway Module

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση 1.10 του module, η οποία διορθώνει ορισμένα σφάλματα στη χρέωση καρτών με δόσεις.

5η Δεκ 2012
Νέα έκδοση του EuroBank ProxyPay3 Gateway Module

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση 1.15 του module, η οποία διορθώνει ορισμένα σφάλματα στη χρέωση καρτών με δόσεις.

5η Δεκ 2012

Powered by WHMCompleteSolution